Phân tích bài essay về "children play computer games" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về "children play computer games" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Today, many children spend a lot of time playing computer games and less time on sports. Why? Is it a positive or a negative development?

II. Từ vựng

Từ vựng topic Computer Games mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

  • Dạng này là dạng 2 question, nên sẽ chia bố cục bài văn như sau:
    • Body 1: viết trả lời câu hỏi Why
    • Body 2: viết trả lời câu hỏi Is it a positive or a negative development? Trong đó body 2 nếu IELTS TUTOR Theo quan điểm là negative thì sẽ nêu ra 1 hoặc 2 lí do vì sao lại là negative 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK