Phân tích bài essay về "young people spend less time on outdoor activities in the natural environment" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "young people spend less time on outdoor activities in the natural environment" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

During holidays or weekends, young people spend less time on outdoor activities in the natural environment, such as hiking and mountain climbing. Why? What can be done to encourage them to go out?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic outdoor activity

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cần phải đọc rất kĩ đề này nhé:
  • Đề nhấn mạnh là  young people nên nếu trong bài nói chung chung hoặc nói old people vào là sai đề 
  • Đề cho là outdoor activities in the natural environment nên nếu cho ví dụ không liên quan đến natural environment thì cũng sẽ sai 

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết dạng TWO QUESTION ESSAYS

 • Với dạng 2 question thì sẽ chia bố cục như sau:
  • Body 1: trả lời câu hỏi Why?
   • Có thể triển khai 2 main ideas như sau:
    • �Cause 1: vì young people quá bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi 
    • Cause 2: young people thích các hoạt động giải trí online hơn là outdoor activities in the natural environment
  • Body 1: trả lời câu hỏi What can be done to encourage them to go out? (lưu ý là solutions ở đây sẽ ứng với causes trong body 1)
   • Có thể triển khai 2 main ideas (ứng với 2 main ideas ở body causes) như sau:
    • Solution 1: young people có thể học thêm cách quản lí thời gian hiệu quả hơn để cân bằng work life balance 
    • Solution 2: báo đài có thể tuyên truyền là việc online nhiều quá có tác hại cả về thể chất lẫn tinh thần so với outdoor activities in the natural environment

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK