Phân tích bài essay về "brain drain" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về "brain drain" IELTS WRITING TASK 2

I. Từ vựng topic brain drain

Từ vựng topic "Brain drain" IELTS mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

II. Phân tích bài essay về "brain drain" IELTS WRITING TASK 2

1. Đề bài

An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries. What problems does this cause ? What solutions can you suggest to deal with this situation?

2. Phân tích

Dạng bài này là dạng 2 questions thì dạng này IELTS TUTOR đã hướng dẫn quá nhiều lần rồi:

  • Body 1: trả lời câu hỏi What problems does this cause ?
  • Body 2: trả lời câu hỏi What solutions can you suggest to deal with this situation?
IELTS TUTOR lưu ý là 2 solutions sẽ tương ứng với 2 causes nhé!

III. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK