Giải đề"In many countries, women are allowed to take maternity leave during the first month after the birth of the newborn. Do the advantages outweigh the disadvantages?"

· Writing

Bên cạnh gửi thêm phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"In many countries, women are allowed to take maternity leave during the first month after the birth of the newborn. Do the advantages outweigh the disadvantages?"

I. Đề bài

In many countries, women are allowed to take maternity leave during the first month after the birth of the newborn. Do the advantages outweigh the disadvantages?

II. Từ vựng topic Maternity leave

Đọc kĩ từ vựng topic Maternity leave mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

III. Phân tích

1. Theo hướng totally

Cách dễ nhất của bài dạng outweigh này là cứ theo hướng TOTALLY mà làm, tức là ủng hộ tuyệt đối 1 phía, ví dụ như IELTS TUTOR thấy là advantages hoàn toàn hơn disadvantages thì sẽ chia bố cục:

 • Intro câu 2: advantages hoàn toàn > disadvantages 
 • Body 1: Main idea 1: lí do thứ 1 vì sao lợi lại nhiều hơn hại nếu phụ nữ được take maternity leave (VỀ MẶT SỨC KHOẺ CỦA MẸ VÀ BÉ)
  • Supporting idea 1: không phủ nhận là việc phụ nữ take maternity leave sẽ là gián đoạn công việc của công ty, chẳng hạn như trong phòng có 5 người mà hết 2 người nghỉ sinh thì 3 người kia phải tăng ca liên tục nếu không tuyển người mới, tuy nhiên việc take maternity leave là cực kì cần thiết cho sức khoẻ của cả mẹ và bé
  • Supporting idea 2 (vì không tìm ra example nào nên viết supporting idea tiếp):  báo đài hay đưa tin là phụ nữ mới đẻ dậy mà đi làm thì bị biến chứng làm ảnh hưởng đến mẹ và bé….
 • Body 2: Main idea 2: lí do thứ 2 vì sao lợi lại nhiều hơn hại nếu phụ nữ được take maternity leave (VỀ MẶT TÂM LÍ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ)
  • Supporting idea: không phủ nhận là việc phụ nữ take maternity leave sẽ làm mất động lực cho người phụ nữ phát triển, nếu mà không có maternity leave thì người phụ nữ sẽ cố gắng thu xếp việc để trở lại công sở, dễ quay lại với công việc, nhanh phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp hơn, tuy nhiên trong những giai đoạn đầu nếu không có support từ maternity leave thì người phụ nữ mới đẻ xong lại stress vì đi làm lại sẽ gây nhiều ảnh hưởng về mặt tâm lí —> gây nhiều hậu quả xấu vì bản thân phụ nữ mới đẻ xong đã mỏng manh về mặc tâm lí rồi, thêm stress nữa sẽ rất nguy hiểm 
  • Example: cho ví dụ phụ nữ nào mới đẻ xong đi làm ngay dẫn đến nguy hiểm, ức chế tâm lí sau sinh 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nên lồng ghép mặt disadvantages vào mỗi đoạn thân bài, dưới hình thức là đưa ra luận điểm (không phủ nhận), tuy nhiên quan điểm mình ủng hộ lại tốt hơn

2. Theo hướng partly (advantages = disadvantages)

IELTS TUTOR lưu ý:

   • Intro câu 2, advantages = disadvantages (this trend could have positive and negative consequences in equal measures)
   • Body 1: On the one hand, viết về advantages 
    • Main idea 1: Maternity leave allows women to recover physically and emotionally from childbirth. 
     • Supporting idea: It contributes to the overall well-being of both the mother and the newborn.
     • Example: A study published in the journal Pediatrics found that children whose mothers took longer maternity leave had lower rates of infant hospitalization and death. The study also found that these children were more likely to be breastfed and to have higher language and cognitive scores at school age.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
    • Main idea 2: Maternity leave supports breastfeeding, which has numerous health benefits for both the mother and the baby. 
     • Supporting idea: It helps establish a strong foundation for the child's health.
     • Example: A study published in the journal Pediatrics found that women who took longer maternity leave were more likely to be breastfeeding at six months postpartum. The study also found that these children were less likely to be overweight or obese, and they had a lower risk of developing respiratory infections and allergies.
   • Body 2: On the other hand, viết về disadvantages 
    • Main idea 1: Maternity leave can disrupt workflow and productivity in the workplace, especially if the absent employee holds a critical role.
    • Main idea 2: Small businesses, in particular, may face financial challenges in providing paid maternity leave. 
     • Supporting idea: This can be a concern for employers, especially if they need to hire temporary replacements.
     • Example: In 2018, a study by the U.S. Small Business Administration found that only 12% of small businesses with fewer than 50 employees offered paid maternity leave. This is significantly lower than the percentage of large businesses that offer paid maternity leave (78%).
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0