Cách viết câu Overall/Overview (câu tổng quát chung) cho Line Graph IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Một bài viết IELTS Writing Task 1 gồm 4 phần Introduction, Overall, Body Detail 1 và Body Detail 2, hôm nay IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Cách viết câu Overall/Overview (câu tổng quát chung) cho Line Graph IELTS WRITING TASK 1, để có thể dễ dàng áp dụng vì có nhiều bạn học sinh của lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR còn thắc mắc về cách viết.

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÂU OVERALL/OVERVIEW

II. Cách viết câu Overall/Overview (câu tổng quát chung) cho Line Graph IELTS WRITING TASK 1

1. Cách viết Overall cho Line Graph

IELTS TUTOR lưu ý:

Cần tập trung khai thác "bức tranh toàn diện", đừng nhìn vào "số liệu chi tiết". Trong dạng bài Line Graph, Bạn cần đề cập 2 phần sau:

 • Phần 1: Điểm nổi bật (Các đường nào nào cao nhất/thấp nhất hay dao động đáng chú ý nhất)
  • Số liệu cao nhất và số liệu thấp nhất: Hãy chú ý đến những số liệu cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ vì nó có thể là mốc để đánh giá những số liệu khác trong biểu đồ.
  • Tốc độ thay đổi của số liệu: phải xem tốc độ tăng hay giảm của số liệu ra sao. Có thể dùng các trạng từ chỉ tốc độ thay đổi: rapidly, quickly, swiftly, suddenly, steadily. gradually, slowly…
 • Phần 2: Xu hướng chung (Bạn dựa vào điểm đầu và điểm cuối để xác định xu hướng tăng, giảm của biểu đồ, xem có đường nào tăng/giảm …mạnh nhất hay không)
  • Vì Line Graph chủ yếu mô tả về xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng nên một Overview phải cho người đọc thấy rõ được xu hướng đó bằng cách viết các cấu trúc câu mô tả xu hướng của biểu đồ. Nhóm những thông tin trong biểu đồ thành các nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi.

  • Số liệu của đường nào cao hơn/ thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn được miêu tả hoặc trong hầu hết giai đoạn được miêu tả. (dùng cấu trúc so sánh)

Cùng IELTS TUTOR phân tích biểu đồ:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

Phần 1: Đường nào cao nhất/thấp nhất hay dao động đáng chú ý nhất

 • Petrol and oil cao nhất
 • Nuclear, solar/wind và hydropower là thấp nhất.

>>> Overall, petrol and oil are the primary power sources in this country throughout the period shown, while the least used power sources are nuclear and renewable energy.

Phần 2: Xu hướng chung của biểu đồ là gì?

 • Petrol and oi và coal là những đường nổi bật nhất vì nó có sự tăng trưởng mạnh nhất.

>>> It is also noticeable that the consumption of petrol and oil and coal experiences the greatest increases over the period given.

Sau đó, Bạn sẽ hoàn chỉnh phần Overall

Overall, petrol and oil are the primary power sources in this country throughout the period shown, while the least used power sources are nuclear and renewable energy. It is also noticeable that the consumption of petrol and oil and coal experiences the greatest increases over the period given.

IELTS TUTOR lưu ý:

 

Cũng áp dụng lưu ý trên, có 2 đối tượng để phân tích là các năm và các loại energies. Cách dễ nhất là viết 1 câu nhận xét cho đối tượng 1 (là các năm) tức là xu hướng chung giữa các energies là tăng hay giảm. 1 câu cho đối tượng 2 (là các energies) tức là trong 6 energies thì cái nào là cái tăng nhiều nhất

III. THAM KHẢO BÀI VIẾT ĐẠT 6.0 IELTS WRITING TASK 1

Nhớ đọc kĩ bài task 1 IELTS WRITING của bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, để xem cách bạn viết Overall sao nhé

Mỗi dạng đề IELTS Writing Task 1 sẽ có những cách viết câu Overall khác nhau, tuy nhiên về cơ bản sẽ giống như những gì mà IELTS TUTOR đã chia sẻ, hy vọng thí sinh sẽ có những thủ thuật làm bài viết thật hiệu quả.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE