Phân tích bài essay sports IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Đề bài

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng topic Sports

IELTS TUTOR đã tổng hợp từ vựng topic Sports nhớ đọc kĩ

III. Phân tích

1. Lưu ý

Ở dạng Discuss both views and give your opinion các em bắt buộc phải xác định cho rõ đâu là 2 quan điểm mà các em cần phải discuss ở mỗi đoạn thân bài. Ở trong bài này:

  • View 1: Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football
  • View 2: Other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better

Mỗi đoạn thân bài các em sẽ nói về 1 quan điểm, trong mỗi đoạn cũng sẽ có supporting ideas và cho ví dụ ra nhé. Đặc biệt lưu ý nếu các em đồng ý với quan điểm nào thì các em nên lồng ghép ý kiến là các em đồng ý với quan điểm đó luôn, và viết body ý kiến các em đồng ý sẽ dài hơn so với đoạn quan điểm các em không đồng ý, và nên viết ở body số 2 nha.

2. Bố cục bài văn

IELTS TUTOR chọn sẽ đồng ý với quan điểm số 1 là play in teams thì bố cục bài văn sẽ như sau:

  • Introduction: khẳng định rõ quan điểm là sẽ prefer team sports hơn
  • Body 1: Nêu những lí do vì sao người ta lại thích individual sports >> Supporting ideas >> Examples
  • Body 2: Nêu những lí do vì sao có người ủng hộ team sports, nhấn mạnh là mình cũng ủng hộ (Đoạn này sẽ dài hơn đoạn 1 tí) >> Supporting ideas >> Examples
  • Conclusion: Khẳng định lại quan điểm là mình đồng ý với team sports

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK