Câu hỏi "Why is this the case?" trong IELTS WRITING trả lời như nào

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi "Why is this the case?" trong IELTS WRITING trả lời như nào

1. (not) the case = (not) true = (không) như vậy

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If that is the case then I will be very disappointed
    • IELTS TUTOR giải thích: Nếu đúng là như vậy, thì tôi sẽ thất vọng lắm 

2. Why is this the case nghĩa là gì?

Với giải thích về cụm từ (not) the case ở trên của IELTS TUTOR, thì dễ dàng suy ra:

  • Why is this the case có nghĩa là tại sao lại như vậy 

3. Đề bài IELTS WRITING TASK 2 có câu hỏi Why is this the case

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ sau:

  1. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem?

    1. IELTS TUTOR giải thích Why is this the case? ở đây ý đề muốn hỏi là: mặc dù nhiều sự phát triển diễn ra ở agriculture, nhiều người vẫn bị đói. Vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Và solutions để giải quyết vấn đề này

  2. In some cities people are choosing cars instead of bicycles, while in other cities riding bikes are replacing cars. Why is this the case? Which development do you think is better?

4. Tham khảo IELTS TUTOR phân tích Đề bài IELTS WRITING TASK 2 có câu hỏi Why is this the case

Đề bài:

In some cities people are choosing cars instead of bicycles, while in other cities riding bikes are replacing cars. Why is this the case? Which development do you think is better?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE