Khắc phục lỗi"Trả lời không trực tiếp câu hỏi đề cho"trong dạng OPINION ESSAY IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn Khắc phục lỗi"Trả lời không trực tiếp câu hỏi đề cho"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn cách viết dạng opinion essay

II. 3 dạng opinion essay & lỗi sai không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đề cho

1. Hỏi trực tiếp ý kiến của vấn đề

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES?

2. Nêu ra một nhận định và hỏi ý kiến đồng ý hay là không (Do you agree or disagree?)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tức là đề đã cho sẵn 1 quan điểm, và nhiệm vụ của mình là trả lời ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM TRÊN HAY LÀ KHÔNG
 • Tức là ở câu thứ 2 của Introduction cần trả lời cho được là đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Ví dụ 1 mở bài sẽ được chấm lạc đề nhẹ của dạng này: In this day and age, more and more contemporary have been placed on whether or not libraries have been steadily replaced by online network because pupils can search for information online in an easier way. I myself believe that online network brings more benefits than libraries for these reasons below.
   • Lí do lạc đề là đề này viết theo kiểu như dạng 1, tức là không trả lời trực tiếp là ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH CỦA ĐỀ ĐÃ CHO (IELTS TUTOR giải thích: câu thứ 2 của introduction luôn là câu sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi đề bài là gì, trong ví dụ này câu hỏi đề bài là Do you agree or disagree?)
   • Sửa lại mở bài trên như sau: In this day and age, more and more contemporary have been placed on the opinion that libraries have been steadily replaced by online network because pupils can search for information online in an easier way, and this opinion has my support

  3. To what extent...

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0