Phân tích"The charts below show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts below show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts below show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy.

The charts below show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • “Achievement at work“sector has the highest proportion of happiness in the both age groups  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: there are two major factors that influence common people happiness, those are achievement at work and doing hobbies HOẶC: The most enjoyable factors that make people happy are the achievement at work)
   • People who just under 30 feels happy if they can travel and have a good looking while people who over 30 tend to satisfy with their life when they gather with their family and have financial security  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: younger people and older ones show diverse proportion for other aspects including having a good appearance and financial security)>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Body 1: Viết về điểm tương đồng 
   • For both younger and older people, the highest percentage says that achievement at work brings them most happiness (nêu số liệu)  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Both age group under and over 30 years old argue that work achievement accounts for 31 and 32% on making them happy)
   • Doing hobbies is also a noticiable factor triggering delighted feeling for both age groups mentioned with 22% and 24% respectively  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Following this is doing hobbies that have 22% impact of happiness factors on younger people and 24% on older people)
  • Body 2: Viết về điểm khác biệt 
   • Different reason comes from having a good appearance which has 18 percent effects on the happiness of people aged 30 years old  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Many younger people regard having a good appearance as extremely important: (18%))
   • This is almost same proportion for financial security that affects 20 percent enjoyment of people over 30 years old. 
   • The other interesting aspects are traveling and being with family that make 15 percent gladness for cohort below 30 years old and 14 percent for another cohort.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách diễn đạt "xuất phát từ, dựa vào" 
  • Hoặc có thể chia bố cục theo: 
   • Body 1: Viết về people under 30
   • Body 2: Viết về people over 30
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Khi cộng số liệu của mỗi pie sẽ ra tổng là 100% vậy nên nếu ghi This is followed by 15% who states that travel brings them happiness hoặc 20% of older people reports that having financial security is most important to their happiness, and 14% says they feel most happy when they are with their family là hoàn toàn sai vì không phải 20% người nói mà là doing hobbies chiếm 22% trong tổng số factor làm người ta happy >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)

IV. Sửa bố cục bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa về bố cục của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0