Khi đề bài gợi ý sẵn main idea cho thân bài IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày 05/7/2020 và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Khi đề bài gợi ý sẵn main idea cho thân bài IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài gợi ý sẵn main idea cho thân bài là sao?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Việc đọc kĩ đề bài trong IELTS WRITING TASK 2 là cực kì quan trọng, bên cạnh việc xác định đúng dạng đọc kĩ đề sẽ giúp thí sinh hiểu kĩ yêu cầu của đề bài & không phân tích thiếu bất kì khía cạnh nào mà đề đưa ra 
 • Có những đề đã cho sẵn gợi ý cách viết & bố cục thân bài ngay trên đề bài luôn, nhiệm vụ của thí sinh là nhận ra sự gợi ý đó trên đề bài 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The rising levels of congestion and air polution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?
    • IELTS TUTOR giải thích:

     • Rõ ràng trong đề bài này nếu theo hướng TOTALLY AGREE thì cực kì dễ dàng bố cục 2 đoạn thân bài vì đề bài đã cho sẵn luôn:

      • Body 1: viết về congestion

      • Body 2: viết về air pollution

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things. That's why art should be obligatory in schools.Do you agree or disagree?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với đề này, nếu đọc kĩ đề sẽ thấy dòng context trong đề đầu tiên chính là 1 gợi ý cho 1 main idea của thân bài nếu theo hướng TOTALLY AGREE "Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking