Phân tích & sửa đề"Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày 05/7/2020 và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về Phân tích & sửa đề"Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things" IELTS WRITING

I. Đề bài

Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things. That's why art should be obligatory in schools.Do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với đề này, nếu đọc kĩ đề sẽ thấy dòng context trong đề đầu tiên chính là 1 gợi ý cho 1 main idea của thân bài nếu theo hướng TOTALLY AGREE "Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things"
 • Như vậy, nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể phân bố bố cục như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề đưa ra "art should be obligatory in schools"   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase động từ khuyết thiếu (modal verb)
   • Main idea: Studying art in school improves students' performance in other subjects because it is easier for multi-skilled students to learn new things (ý từ context của đề cho) 
   • Supporting idea: Because artwork involves one brain in a creative sense, the mental power of schoolchild increases significantly >> a student can learn other �subjects quickly and efficiently if his mind is armed with creative skills   
   • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề đưa ra "art should be obligatory in schools"
   • Main idea:  Artistry broadens the thinking spectrum of a child (hoặc art widens a pupil’s thought process)
   • Supporting idea: Because of learning different artworks, a students capability to think about a particular topic gets widen due to the varied artforms.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  ​Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh 
   • Example: 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking