Dạng 2 questions IELTS WRITING TASK 2 có phải luôn viết 1 đoạn thân bài 2 main ideas không?

· Writing

IELTS TUTOR hướng dẫn em kĩ càng các từ mới trong bài báo về BTS, bên cạnh đó IELTS TUTOR hướng dẫn thêm có phải Dạng 2 questions IELTS WRITING TASK 2 có phải luôn viết 1 đoạn thân bài 2 main ideas không? từ đó em sẽ viết bài có bố cục hơn nhé

1. Bố cục đoạn văn IELTS WRITING TASK 2

Về bố cục đoạn văn IELTS WRITING nhớ đọc kĩ nhé

Trong bài IELTS WRITING TASK 2, thông thường chỉ có 2 cách viết trong đoạn thân bài

1.1. Bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

 • Đây là bố cục mà IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR viết theo cách này vì rõ ràng và dễ áp dụng
 • Với dạng OPINION ESSAY, em cứ áp dụng cách viết này là rất rõ ràng và ít khi sai nhé 

Ví dụ: In countries (where there is high unemployment) most pupils should be offered only primary education; there is no point in offering secondary education to those who will have no hope of finding a job. To what extent do you agree or disagree?

Như bài này là dạng OPINION ESSAY, chia bố cục thành mỗi đoạn thân bài viết 1 lí do vì sao DISAGREE với quan điểm đề cho, tức là viết 1 main idea cho đoạn 1 thân bài, chứ đừng nên viết 1 đoạn thân bài 2 main ideas sẽ rất rối và dài dòng

1.2. Bố cục Firstly, Secondly

 • Đây là bố cục không nên dùng trong dạng OPINION ESSAY, vì dài dòng 
 • Bố cục Firstly, Secondly có thể dùng được trong dạng 2 questions và Discuss both views & give your opinion, nhưng phải suy nghĩ cho kĩ về dễ dài dòng nhé 

1.2.1. Ví dụ cách áp dụng bố cục Firstly, Secondly cho dạng Discuss both views & give your opinion

Ví dụ:

Some people think that children should obey rules and do what their parents and teachers want them to do. Others believe that children controlled very much are not well-prepared for their adult lives. Discuss both views and give your opinion.

  • Bài này dùng cấu trúc Firstly, Secondly là hợp lí trong trường hợp CÓ NHIỀU Ý, TỪ VỰNG để viết, tức là 
   • Body 1: Viết về View 1: Some people think that children should obey rules and do what their parents and teachers want them to do
    • Có thể cho 2 main ideas cho body này khi viết về View 1 (Lí do thứ 1 vì sao Some people think that children should obey rules and do what their parents and teachers want them to do & Lí do thứ 2 ....)
   • Body 2: Viết về View 2 (thể hiện rõ quan điểm ủng hộ view 2): Others believe that children controlled very much are not well-prepared for their adult lives

  Tuy nhiên, bài này trong trường hợp em không có đủ từ vựng & ý tưởng, viết 1 body 1 main ideas vẫn được, miễn là em giải thích kĩ càng và cho ví dụ cụ thể

  2. Dạng 2 questions không phải lúc nào cũng nên viết 1 đoạn thân bài 2 main ideas

  2.1. Nên viết 1 đoạn thân bài 2 main ideas với dạng Cause - Effect, Cause - Solution

  • Với dạng  Cause - Effect, Cause - Solution, việc viết 2 main ideas theo kiểu Firstly, Secondly là quan trọng vì 2 solutions ở body 2 sẽ tương ứng với 2 Causes body 1. Tương tự 2 effects của Body 2 sẽ tương ứng với 2 causes của Body 1
  • Nếu không viết 2 main ideas cho 1 thân bài thì sẽ dẫn đến thiếu ý, vì em nêu 2 Causes nhưng mà chỉ nêu 1 solutions thì không được 

  Ví dụ:

  Influence of human beings on the world's ecosystem is leading to the extinction of species and loss of bio-diversity.

  What are the primary causes of loss of bio-diversity?

  What solutions can you suggest?

  Như bài này nên viết theo kiểu Firstly, Secondly tức là 2 main ideas trong 1 body:

  • Body 1: trả lời câu hỏi What are the primary causes of loss of bio-diversity? 
   • Cause 1
   • Cause 2
  • Body 2: trả lời câu hỏi What solutions can you suggest?
   • Solution 1 (tương ứng Cause 1)
   • Solution 2  (tương ứng Cause 2)

  Trong trường hợp bí ý quá thì cũng có thể viết 1 main idea cho mỗi body nhưng mà rất dễ bị thiếu chữ!

  2.2. Nên linh động giữa 1 hoặc 2 main ideas với các dạng còn lại của 2 questions (tuỳ vào ideas và từ vựng)

  Cũng giống như dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION các dạng còn lại của dạng 2 questions việc viết 1 hay 2 main ideas trong 1 đoạn thân bài tuỳ thuộc vào ideas & từ vựng topic đó có nhiều hay là ít

  Ví dụ:

  In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

  • Trong bài này, không nhất thiết phải viết 2 main ideas cho mỗi đoạn thân bài, ví dụ như có thể viết body 1 có 2 main ideas (theo kiểu Firstly, Secondly) vì khá dễ viết, nhưng body 2 viết 1 main idea thôi vì muốn giải thích sâu hơn và cho ví dụ 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking