Lặp lại "that" trong câu để tránh dài dòng

· Writing

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn cách viết Lặp lại "that" trong câu để tránh dài dòng

I. Giải thích ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is clear (that) global water needs rose significantly between 1900 and 2000, and that agriculture accounted for the largest proportion of water used (trích bài viết của thầy Simon(CORRECT)
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Ở câu này, hãy chú ý đến 2 chỗ chữ in đỏ mà IELTS TUTOR có bôi đỏ, thấy rõ là it is clear that sau đó lại tiếp tục , and that nữa, nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR không hiểu vì sao lại có lặp lại , and that
   • Đầu tiên IELTS TUTOR chắc chắn là It is clear (that) thì ai cũng hiểu rồi (that) trong ngoặc là có nghĩa có that hoặc không có that đều được
   • Còn , and that ở vế sau, tức là tránh lặp lại it is clear that thêm lần nữa thì thay vì viết lại it is clear that hai lần cho vế số 2 thì chỉ cần ghi , and that là người đọc sẽ ngầm hiểu that chỗ đó là của clear, tức là vế trước đã có it is clear that rồi thì that sau ngầm hiểu ý it is clear that luôn
   • Như vậy, câu trên sẽ được viết bằng những câu sau cũng đúng:
    • It is clear (that) global water needs rose significantly between 1900 and 2000, and (it is clear) that agriculture accounted for the largest proportion of water used (CORRECT)
    • It is clear (that) global water needs rose significantly between 1900 and 2000, and agriculture accounted for the largest proportion of water used (CORRECT)
     • Câu này cũng đúng luôn, thực ra không cần , and that vẫn đủ nghĩa, thêm , and that tức là muốn người đọc ngầm hiểu luôn it is clear that vẫn trong mạch ở vế số 2

II. that lặp lại trong trường hợp nào

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách viết này rất hay dùng trong câu overview IELTS WRITING TASK 1, vì thường câu overview sẽ trình bày 2 điểm chính của biểu đồ thì cấu trúc này rất hợp để khỏi cần lặp lại it is clear that hoặc it is evident that 2 lần
 • Chỉ lặp lại với mẫu câu đi với that, như bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR paraphrase lại câu như này là hoàn toàn sai
Lặp lại "that" trong câu để tránh dài dòng

Ở trong câu này bạn học sinh của do vế trước không có cấu trúc nào đi với that cả nên vế sau tự dưng xuất hiện , and that thành ra sẽ sai

III. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS TUTOR cung cấp thêm các ví dụ để hiểu thêm cách viết này:

 • I was so sorry to hear about your accident! I hope (that) you're feeling a lot better today, and that it's not too boring in hospital.
 • The worldwide data shows a different picture, which IS illustrated by the fact that it is agriculture THAT CONSUMES water the most in the world at large ( 69%), and that slightly more than 20% of water IS utilized for industrial areas
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây ở vế trước có by the fact that... vế sau , and that tức là vẫn đang trong mạch ...which is illustrated by the fact that luôn nhưng vì không muốn lặp lại nên chỉ ghi , and that, ý nghĩa của câu này là:
   • Số liệu thế giới thì hoàn toàn khác, điều này được thể hiện bằng sự thật là nông nghiệp thì cần nhiều nước nhất (69%) và (sự thật là) các ngành công nghiệp dùng hơn 20% lượng nước
    • Chỗ (sự thật là) chính là không muốn lặp lại và thay bằng , and that ở vế sau
 • it is evident that such basic necessities as food, drinks and tobacco as expected accounted for the largest proportion of consumer expenses in all nations surveyed, and that Turkish residents were the greatest spenders
 • Overall, it is evident that those aged 18-30 are more easily affected by THE shown criteria than older workers, and that money is one of the most important factors in employees’ performance. 
 • Overall, it is evident that females were almost more active in evening classes than males, and that the proportion of evening course participants increased with age.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking