Từ vựng & cấu trúc để paraphrase thành thạo IELTS WRITING

· Vocabularies

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng & cấu trúc để paraphrase thành thạo IELTS WRITING

1. Paraphrase chủ ngữ thường gặp IELTS WRITING TASK 1

2. Từ & Ngữ thường dùng IELTS WRITING

3. Các từ đồng nghĩa thường gặp IELTS WRITING

IELTS TUTOR tổng hợp không thể kĩ hơn từ đồng nghĩa IELTS WRITING

4. Cấu trúc thường dùng khi paraphrase

Cấu trúc nên học để paraphrase IELTS mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking