Lỗi list ý IELTS WRITING & SPEAKING

· Writing

I. Lỗi list ý trong IELTS WRITING - SPEAKING là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Lỗi list ý tức là trong bài viết & bài nói thay vì dùng bố cục Main idea >> supporting idea >> example thí sinh không giải thích kĩ cho main idea hoặc cho ví dụ mà thay vào đó, chỉ list nhiều ý nhất có thể (không có sự giải thích)

Xét ví dụ sau từ bạn học sinh lớp học thử của IELTS TUTOR nhé:

Lỗi list ý IELTS WRITING & SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể thấy là câu hỏi cuối của Part 2 IELTS SPEAKING là why you would like to study or do with him/her Tuy nhiên ở đây, bạn học sinh ở đoạn được vòng khung lại đã trả lời không rõ bố cục
  • Nguyên chỗ vàng này chưa được, main idea về humour kia cần giải thích và cho ví dụ ra chứ không làm thêm ý mới như này được gọi là thuần list ý chứ không có giải thích trước khi qua ý mới, đó là chưa kể thông thường câu cuối của part 2 chỉ nên trả lời 2 main ideas là ổn 

IELTS TUTOR xét ví dụ khác từ bài IELTS WRITING TASK 2:

  • TOPIC: Governments should spend money on railways rather than roads. To what extent do you agree or disagree with this statement?
TOPIC: Governments should spend money on railways rather than roads. To what extent do you agree or disagree with this statement?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể thấy trong bài viết bạn HS lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đang chủ yếu list ý trong khi với dạng opinion essay chỉ cần viết mỗi main idea cho mỗi thân bài, có thể xem thêm phân tích bài này của IELTS TUTOR nhé 

II. Cách trành Lỗi list ý trong IELTS WRITING - SPEAKING

IELTS TUTOR hướng dẫn cách tránh lỗi list ý trong IELTS WRITING - SPEAKING như sau:

1. Áp dụng bố cục Main idea >> supporting idea >> Example

2. Tránh thói quen thêm 1 main idea vào cuối đoạn mà không giải thích gì thêm

3. Học kĩ cách viết câu supporting idea

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA

4. Học kĩ cách viết câu ví dụ (example)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE