Lỗi list ý IELTS WRITING & SPEAKING

· Writing

I. Lỗi list ý trong IELTS WRITING - SPEAKING là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Lỗi list ý tức là trong bài viết & bài nói thay vì dùng bố cục Main idea >> supporting idea >> example thí sinh không giải thích kĩ cho main idea hoặc cho ví dụ mà thay vào đó, chỉ list nhiều ý nhất có thể (không có sự giải thích)

Xét ví dụ sau từ bạn học sinh lớp học thử của IELTS TUTOR nhé:

Lỗi list ý IELTS WRITING & SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể thấy là câu hỏi cuối của Part 2 IELTS SPEAKING là why you would like to study or do with him/her Tuy nhiên ở đây, bạn học sinh ở đoạn được vòng khung lại đã trả lời không rõ bố cục
  • Nguyên chỗ vàng này chưa được, main idea về humour kia cần giải thích và cho ví dụ ra chứ không làm thêm ý mới như này được gọi là thuần list ý chứ không có giải thích trước khi qua ý mới, đó là chưa kể thông thường câu cuối của part 2 chỉ nên trả lời 2 main ideas là ổn 

II. Cách trành Lỗi list ý trong IELTS WRITING - SPEAKING

IELTS TUTOR hướng dẫn cách tránh lỗi list ý trong IELTS WRITING - SPEAKING như sau:

1. Áp dụng bố cục Main idea >> supporting idea >> Example

2. Tránh thói quen thêm 1 main idea vào cuối đoạn mà không giải thích gì thêm

3. Học kĩ cách viết câu supporting idea

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA

4. Học kĩ cách viết câu ví dụ (example)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK