TỔNG HỢP LỖI TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING

· Writing,Vocabularies

I. 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING

Đọc kĩ hướng dẫn về 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

II. Lỗi Lexical resources

1. Lexical resources là gì

Lỗi Lexical resources hay còn gọi là lỗi từ vựng đã được IELTS TUTOR giải thích kĩ 

2. Tổng hợp các lỗi lexical resources trong IELTS WRITING

Các lỗi về từ vựng trong quá trình chấm bài cho các bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE thường gặp như sau:

2.1. Dùng từ vựng không phù hợp hoặc sai

2.1.1. Bị ảnh hưởng từ tiếng việt (dịch từng từ một)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Athletes can feel the motivation…SAI => Athletes can be motivated… 
 • Living in an apartment gives me secure feeling SAI => Living in an apartment gives me feeling of security. 
 • They commit their full concentration to studying SAI => They give their full concentration to studying. 
 • The high electricity bill is error of computer SAI (Hóa đơn cao hơn hẳn là do lỗi của máy tính)

  • The electricity bill was far too high due to a computer error ĐÚNG

Để cải thiện được lỗi việt hoá này, lúc làm bài các bạn học sinh của IELTS TUTOR hãy note lại những từ mình không chuyển ngữ được để khi giáo viên chấm bài sẽ giúp thì sẽ nhớ rất lâu

2.1.2. Thích dùng từ "đao to búa lớn"

IELTS TUTOR có trả lời kĩ câu hỏi có nên dùng từ đao to búa lớn trong IELTS WRITING

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If schools administered with any teachers, disorder and lawlessness can skew. (NOT)
 • If schools were run without teachers, the behavior of pupils would be much worse. (YES)

2.1.3. Sử dụng từ tuyệt đối

 • Vì bài viết IELTS Writing chủ yếu thể hiện quan điểm cá nhân, nên không thể dùng những từ mang tính tuyệt đối như "Always", "Never"
 • IELTS TUTOR lưu ý chỉ nên sử dụng những từ có độ chắc chắn vừa phải như "can, could, may, might", hoặc "it's possible that", "It's likely that" để giảm độ khẳng định.

2.2. Sai chính tả

Một số lỗi chính tả phổ biến:

 • to or too
 • there or their
 • though or through
 • programme
 • accommodation
 • advertisement
 • beginning
 • business
 • commercial
 • country
 • environment
 • Wednesday
 • February
 • government
 • occurred
 • practice

2.3. Dùng sai từ nối

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  The first line graph gives information about the number of people visiting Vietnam and the US. However, the second line graph gives information about the amount of time they spent at each country (CÂU ĐÚNG)
   

  Các bạn học sinh của IELTS TUTOR hay mắc lỗi như cách nói tiếng Việt là dùng ALTHOUGH BUT trong cùng một câu.

  • Although singers work hard, BUT they earn a good sum of money.(sai)
  • Although singers work hard, they earn a good sum of money.(đúng)

  2.4. Sử dụng các từ ngữ informal

  Đọc kĩ hướng dẫn về informal và formal của IELTS TUTOR

  • Bạn muốn nói "Rất nhiều người" => Nên dùng "A great number of people". Tuyệt đối không dùng những từ như "A bunch of", hạn chế dùng "A lot of".
  • Kết bài thì nên dùng "In summary", "In conclusion", "To sum up". Tuyệt đối ko dùng "In a nutshell".
  • Dùng "advantages" để nói về "lợi thế" thay vì những từ như "perks".

  2.5. Lẫn lộn giữa Anh - Anh & Anh - Mỹ

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thực ra lôĩ này là nhẹ nhất trong các lỗi, chỉ ảnh hưởng đến các bạn target band 8.0 8.5 9.0

  - RE (UK) và - ER (US)

  • Center - Centre
  • Theater - Theatre

  - OUR (UK) và - OR (US)

  • Colourful - Colorful
  • Labour - Labor

  ​- ISE, - ISATION (UK) và -IZE, - IZATION (US)

  • Realise - Realize
  • Organisation - Organization

  - CE (UK) và - SE (US)

  • Licence - License
  • Defence - Defense

  - Lược bỏ phụ âm, nguyên âm trong tiếng Anh - Mỹ

  • Programme (UK) - Program (US)
  • Traveller - Traveler

  2.6. Dùng sai collocation (từ kết hợp với từ)

  Cần phải nắm cách tra từ điển Collocation, từ nào kết hợp với từ nào cho đúng mà IELTS TUTOR đã giới thiệu

  2.7. Cố gắng paraphrase bằng word form nhưng dùng sai

  Đọc kĩ hướng dẫn về word form mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking