Phân tích đề"Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày 05/7/2020 và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion"IELTS WRITING TASK 2

1. Đề bài

Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion

2. Phân tích đề bài

IELTS TUTOR lưu ý: Cần hết sức bình tĩnh vì những đề dài dòng và rối như này trong quá trình dạy các bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE thường bạn nào không vững rất dễ mất bình tĩnh nhé, phải đọc kĩ từng từ một để tìm ra lối đi.

2.1. Bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2

Các em phải nhận định cho rõ ra 1 đề bài của IELTS sẽ bao gồm 2 phần:

 • Phần 1: Nêu topic
 • Phần 2: Trực tiếp câu hỏi mà muốn các em trả lời

2.2. Phân tích bố cục đề bài này

 • Phần 1: nêu topic trong đề này sẽ là "Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career"
  • Phần này chỉ là phần giới thiệu vào Topic, nêu context ngữ cảnh cho câu hỏi, chứ chưa chính thức vào câu hỏi.
 • Phần 2: Nêu trực tiếp câu hỏi sẽ là phần: "So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion" 
  • Đây mới chính là câu hỏi chính của bài mà các em cần trả lời, sẽ dựa trên câu nói: "A woman's place is in the home." để đưa ra quan điểm của các em là đồng ý hay không đồng ý

3. Lưu ý khi phân tích đề

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề cho 2 câu hỏi, em nào phân tích đề không kĩ sẽ viết theo dạng 2 questions, nhưng khi đọc đề kĩ lại thì thấy thực ra 2 câu hỏi Do you agree or disagree?, What do you think? hay Give your opinion thực chất chỉ là một câu hỏi What is your opinion? Tức là bài này phải viết theo dạng OPINION ESSAY, chứ không được viết theo dạng 2 QUESTIONS là sai nhé
 • IELTS TUTOR có phân tích rất kĩ về lỗi "Bối rối khi đề cho nhiều câu hỏi" khi gặp những đề bài dài trong IELTS WRITING TASK 2 như bài này, nhớ đọc kĩ để nắm vững cách phân tích đề nhé 

Vậy bài này sẽ đưa ra quan điểm của các em về câu: "A woman's place is in the home."

4. Bố cục của bài

IELTS TUTOR sẽ lựa chọn cách phân tích là TOTALLY DISAGREE với quan điểm trên thì sẽ kết cấu bài văn theo bố cục sau đây:

 • Introduction: câu số 2 sẽ nêu rõ lên quan điểm là hoàn toàn disagree với quan điểm đề cho là "A woman's place is in the home." vì 2 lí do sau đây
 • Body 1: Sẽ nêu lí do thứ 1 vì sao theo em quan điểm: "A woman's place is in the home." là hoàn toàn sai. Sau đó nhớ nêu câu giải thích cho main idea và cho ví dụ. Một điểm lưu ý là khi em đọc kĩ đề bài, nhất là phần Context đầu tiền "Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career" thì em cũng thấy được cái ý đầu tiên em có thể chọn luôn ý đề bài đã đưa ra:"Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot" để làm luôn thành lí do thứ 1, sau đó đưa supporting idea và câu ví dụ để làm rõ quan điểm để đi đến chốt là Phụ nữ không chỉ ở nhà không.
 • Body 2: Sẽ nêu lí do thứ 2 vì sao theo em quan điểm: "A woman's place is in the home." là hoàn toàn sai. Em có thể tận dụng luôn câu Context đề cho sẵn để làm luôn lí do thứ 2 "But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career" --> Em có thể nêu lí do thứ 2 vì sao không đồng ý với quan điểm trên vì, phụ nữ người ta đã hy sinh cho gia đình nên xứng đáng được tôn trọng nên không thể nói "A woman's place is in the home." được. Sau đó nêu câu supporting idea và câu ví dụ vào.
 • Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của em là không ủng hộ với quan điểm đề bài cho.

5. Từ vựng topic gender equality

IELTS TUTOR đã tổng hợp từ vựng về gender equality nhớ học kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE