Phân tích"Many people believe that scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi 15/9/2022 (computer-based))

· Đề thi thật Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "Many people believe that scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi 15/9/2022 (computer-based))

I. Đề bài

Many people believe that scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. To what extent do you agree or disagree?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: encouraging profit-driven companies to conduct scientific investigations will help them develop their own products and create competition in the marketplace. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "conduct" tiếng anh
    • Supporting idea: Society will therefore benefit from new inventions and better products.
    • Example: Encouraging profit-driven companies to conduct scientific investigations, such as pharmaceutical companies investing in research for new drugs, not only fosters innovation and product development but also introduces healthy competition in the marketplace, ultimately benefiting society with new inventions and improved products.

      
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0