Mẫu câu dẫn vào Overall, mở đầu từng đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

· Vocabularies

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), ​hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm các các Mẫu câu dẫn vào Overall, mở đầu từng đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

I. Paraphrase "thu nhập (income)"

II. Mẫu câu dẫn vào Overall, mở đầu từng đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • A more detailed look reveals from the graph that ....  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"reveal"tiếng anh
  • It is clear from the graph/table…
  • It can be seen from the graph/table…
  • It is evident that…
  • As the graph/table shows,…
  • As is illustrated by the graph/table,…
  • From the graph/table, it is clear that…
  • As can be seen from the chart/graph 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As can be seen from the chart/graph, there have been sharp changes in the age distribution 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc