Lưu ý nên làm và không nên làm trong IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR Lưu ý nên làm và không nên làm trong IELTS WRITING

I. Những việc nên làm trong IELTS WRITING

 1. Phân bài IELTS WRITING TASK 2 thành 4 đoạn 
  1. Introduction
  2. Body (2 đoạn)
  3. Conclusion
 2. Mỗi đoạn văn thân bài phải có câu Main idea  >> Đọc kĩ hướng dẫn về Main idea mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn
 3. Mỗi main idea phải có Supporting idea & Example (tuỳ độ dài bài, ý & từ vựng có thể linh động)
 4. Dùng các từ ngữ hợp với ngữ cảnh formal 
  1. We must —> it is essential that…
  2. It is my firm belief that
  3. Keep —> maintain
  4. Make sure —> ensure
 5. Nên dùng thì passive voice hơn là active voice (active voice được xem là informal)
 6. Phải học cách paraphrase
 7. Dùng linking word >> IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách dùng từ nối (linking word) nhớ đọc kĩ 

II. Những việc KHÔNG nên làm trong IELTS WRITING

 1. Không viết tắt 
 2. Không viết Theo lối cá nhân >> I, me, my
 3. Dùng các từ ngữ trung tính, tránh các từ quá cảm xúc >> Disguting, fabulous
 4. Dùng các từ ngữ academic words chứ k nên dùng các từ quá đơn giản >> Say, think, bad, so, and, but —> quá đơn giản
 5. Không viết quá nhiều câu đơn >> Everyone thinks it’s true —> quá đơn giản
 6. Đừng dùng các từ chung chung, phải biết cách paraphrase >> Các từ như people, everyone, always, never, all —> phải biết cách paraphrase

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc