Cách phân bố bố cục "number of complaints made about noise to Environmental Health authorities "IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "number of complaints made about noise to Environmental Health authorities "IELTS WRITING TASK 1

The graph below shows the number of complaints made about noise to Environmental Health authorities in the city of Newtown between 1980 and 1996.

The graph below shows the number of complaints made about noise to Environmental Health authorities in the city of Newtown between 1980 and 1996.

IELTS TUTOR lưu ý bài này có thể phân đoạn bố cục thành 2 đoạn thân bài:

 • Body 1: Viết về Factories + Domestic / Household 
  • In 1980, so sánh số liệu cả 2

  • Viết cho Factories

  • Viết cho Domestic/Households

  • *Vì ở thân bài 2 thì không tìm được điểm chung của 2 categories nữa, mình sẽ viết 1 câu đầu so sánh và phần sau thì có thể miêu tả riêng.

 • Body 2: Road works + Traffic noise 
  • In 1980, so sánh số liệu 2 cái

  • Từ 1980 - 1988 , số liệu về cả 2 đều giảm

  • Từ 1988 - Cuối giai đoạn, số liệu tăng mạnh

IELTS TUTOR giải thích lí do chia như này vì 2 đường Factories + Domestic / Household có xu hướng na ná nhau và 2 đường Road works + Traffic noise cũng có xu hướng na ná nhau, khá là dễ trong việc nhóm lại và phân tích

Ngoài ra có nhiều cách khác để chia bố cục nhé, có thể chia thành những năm đầu và những năm cuối giai đoạn vẫn được, miễn sao viết rõ ràng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK