Phân tích đề"The graph below shows the number of complaints made about noise to Environmental Health authorities in the city of Newtown between 1980 and 1996"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR & Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "number of complaints made about noise to Environmental Health authorities "IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the number of complaints made about noise to Environmental Health authorities in the city of Newtown between 1980 and 1996.

The graph below shows the number of complaints made about noise to Environmental Health authorities in the city of Newtown between 1980 and 1996.

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé, bài này có thể phân đoạn bố cục thành 2 đoạn thân bài:
 • Body 1: Viết về Factories + Domestic / Household 
  • In 1980, so sánh số liệu cả 2

  • Viết cho Factories

  • Viết cho Domestic/Households

  • *Vì ở thân bài 2 thì không tìm được điểm chung của 2 categories nữa, mình sẽ viết 1 câu đầu so sánh và phần sau thì có thể miêu tả riêng.

 • Body 2: Road works + Traffic noise 

IELTS TUTOR giải thích lí do chia như này vì 2 đường Factories + Domestic / Household có xu hướng na ná nhau và 2 đường Road works + Traffic noise cũng có xu hướng na ná nhau, khá là dễ trong việc nhóm lại và phân tích

Ngoài ra có nhiều cách khác để chia bố cục nhé, có thể chia thành những năm đầu và những năm cuối giai đoạn vẫn được, miễn sao viết rõ ràng

III. Gợi ý bố cục chi tiết

IELTS TUTOR lưu ý 2 đoạn thân bài có thể bố cục như sau:

 • Overall: 
  • The number of complaints made about noises from roadworks and traffic soared since 1988 after a steady period during the first half of the decade 
  • While the number of complaints made about domestic noises declined steadily, it increased gradually regarding factories’ over the given time period  
 • Body 1: Viết về Roadworks + traffic noise 
  • In 1980, the figure for roadworks was more than 500, and that for Traffic noise complaints was about 300 total complaints.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Noise disturbance from traffic and road construction, after 3-month plateau at around 300 times and 500 times correspondingly, lessened their degrees to respective 200 and 400 complaints in 1988)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & paraphrase "respectively"/ "respective"
  • Their levels were then intensified, taking the number of complaints up to 600 for traffic and 1200 for the other in 1996
 • Body 2: Còn lại 
  • Viết về factories
   • Citizens also became more dissatisfied with the noise from industrial plants, starting at 400 complains in 1980 to nearly 700 times in 1996.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "unhappy" tiếng anh
  • Viết về Domestic/household
   • There was an improvement in household-caused noise situation (nêu số liệu)
   • The constant dip from …. in 1980 to….in 1996 turned household activities to be the least reason to complain from the most disturbing one.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE