Cách phân bố bố cục "the results of a survey conducted by a personnel department"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục "the results of a survey conducted by a personnel department"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The bar chart below shows the results of a survey conducted by a personnel department at a major company. The survey was carried out on two groups of workers: those aged from 18-30 and those aged 45-60, and shows factors affecting their work performance.

The bar chart below shows the results of a survey conducted by a personnel department at a major company. The survey was carried out on two groups of workers: those aged from 18-30 and those aged 45-60, and shows factors affecting their work performance.

II. Cách làm bar graph

III. Phân bố bố cục

1. Mô tả cả hai khía cạnh category

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với những bài Bar Chart hoặc Table Chart trong IELTS Writing Task 1, nên mô tả cả hai khía cạnh categories của bài biểu đồ.

IELTS TUTOR lấy ví dụ như bài này có 2 category, nên có sự so sánh và mô tả chi tiết cả hai category chứ không chỉ tập trung vào 1 category.

 1. Elements tác động đến work performance 
 2. Age groups từ 18-30 và 45-60 

IELTS TUTOR ví dụ như ngoài việc nói những elements như Chance for personal development ... tác động đến work performance nhiều nhất, cũng nên nói thêm là lứa tuổi nào (trẻ hay già) là dễ bị tác động bởi những yếu tổ được đề cập hơn

2. Có thể phân chia bố cục bài như sau

2.1. Câu Overall

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nêu những đặc điểm chung nhất của biểu đồ, những đặc điểm nào đập vào mắt thấy ấn tượng đầu tiên ở biểu đồ đó là những điểm nên được đưa vào câu Overall

IELTS TUTOR hướng dẫn cách viết câu Overall trong IELTS Writing Task 1 để hiểu thêm

 • Ở bài này, có thể nêu là nhìn chung thì nhóm tuổi 18-30 là bị tác động nhiều hơn bởi những yếu tố được điều tra, trong đó thì "Chance for Personal development", "Relaxed working environment" và "Promotion prospects" là những yếu tố tác động đến nhóm tuổi trẻ hơn nhiều nhất, chỉ có 2 trường hợp duy nhất là "Competent boss" và "Respect from colleagues" là nhóm tuổi già bị tác động nhiều hơn nhóm trẻ.

2.2. Body 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nên tập trung nhóm những đối tượng tương đồng
 • Chọn lọc chứ không nêu hết số liệu
 • Nên lồng ghép số liệu đối nghịch 

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nên tập phân nhóm bố cục giữa body 1 và body 2 để thân bài dễ hiểu và người đọc cũng dễ theo dõi hơn. 
  • Thông thường, nên gom hết những đặc điểm nào có đặc điểm gần gần giống nhau đem về làm một đoạn thân bài.

  IELTS TUTOR ví dụ trong trường hợp bài Bar chart ở trên, có thể thấy là:

  • Những đặc điểm mà nhóm trẻ bị tác động mạnh mẽ hơn nhóm già, gồm có những yếu tố tiêu biểu là Chance for performance, relaxed working experience và promotion prospects, thì những yếu tố này ở nhóm trẻ gần như gấp đôi so với nhóm già 
  • Trong Body 1, cũng nên nhấn mạnh đặc điểm đối nghịch với câu trên, IELTS TUTOR Ví dụ như là trong khi đó "Respect from colleagues" và "Competent boss" thì nhóm già lại bị tác động nhiều hơn nhóm trẻ 
   • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Đặc biệt trong dạng pie chart, bar chart và table rất nên tìm ra một điểm đối nghịch và đưa vào phần thân bài để có sự so sánh và đối chiều giữa các category với nhau thì điểm IELTS Writing Task 1 mới cao được nhé

  2.2. Body 2

  • Nên tập trung mô tả những đặc điểm mà nhóm già và nhóm trẻ bị tác động bằng hoặc gần tương đương nhau nhé!

  IV. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF WORKERS WHO ARE AFFECTED BY FACTORS CONDUCTED IN THIS SURVEY
  • IELTS TUTOR lưu ý là bài này không nêu rõ đơn vị của bài là gì, thông thường thì trong các bài IELTS người ta sẽ có nêu rõ đơn vị để dễ dàng viết bài
  • Sau khi xác định chủ ngữ của bài, mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking