Phân biệt liên từ phụ thuộc và liên từ Fanboys

· Grammar

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt liên từ phụ thuộc và liên từ Fanboys

I. Liên từ trong tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

II. Liên từ phụ thuộc

​IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

III. Liên từ Fanboys

IV. Phân biệt liên từ phụ thuộc và liên từ Fanboys

1. Sự khác nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Liên từ Fanboys chỉ bao gồm những liên từ sau: for, and, nor, but, yet, so 
  • Liên từ phụ thuộc bao gồm nhiều liên từ như IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

2. Lỗi sai thường gặp

Dùng liên từ phụ thuộc & liên từ Fanboys trong 1 câu

Dùng liên từ phụ thuộc & liên từ Fanboys trong 1 câu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đây là lỗi mà rất rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR vướng phải 
  • Ở đây because và so đều đóng vai trò là liên từ nên sẽ có cùng 1 chức năng kết nối câu:
    • Because là liên từ phụ thuộc
    • So là liên từ Fanboys 
  • Nên dùng chung 2 liên từ vào 1 câu sẽ là sai 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking