Phân tích & Bài sửa topic "modern technology has made shopping today easier " IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Phân tích & Bài sửa topic "modern technology has made shopping today easier " IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people say that modern technology has made shopping today easier while others disagree. Discuss both views and give your opinion

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng Discuss both views & give your opinion đây là dạng quen thuộc đã được IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ 
  • Bố cục bài này sẽ phân bố như sau:
    • Intro câu 2: nêu rõ mình ủng hộ quan điểm nào 
    • Body số 1:  viết về quan điểm mình không đồng ý (có thể nêu 2 lí do vì sao người ta vẫn ủng hộ quan điểm này)
    • Body số 2: viết về quan điểm mình đồng ý (viết 2 lí do vì sao ủng hộ quan điểm này)
    • Conclusion: paraphrase lại câu 2 intro 

III. Bài viết HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking