Cách phân bố bố cục bài "five types of vehicles registered in Australia"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục bài "five types of vehicles registered in Australia"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

Task 1: The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

  Task 1: The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

  II. Phân tích

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với loại biểu đồ mà có nhiều số liệu như này mình phải hết sức bình tĩnh, phân tích hàng dọc, hàng ngang một để rút ra những đặc điểm chung >> Lưu ý đọc kĩ về mô tả hàng ngang & hàng dọc trong dạng Table của IELTS TUTOR 
  • IELTS TUTOR xin lưu ý là nhớ cho kĩ dạng biểu đồ này tuy là table, nhưng mà có yếu tố thời gian, nên là phải dùng từ ngữ theo kiểu xu hướng (tăng, giảm…) như với dạng line graph
  • Đặc biệt ở biểu đồ này vừa có số, vừa có % nhưng cái chính nó vẫn là số nhé, còn % chỉ là yếu tố phụ, nêu thêm về tỉ lệ tăng trưởng năm 2010 so với 2014 thôi
  • Chủ ngữ bài này: the number of vehicles registered in Australia
  • Đơn vị bài này: (vehicles và %)
  • Năm 2010, 2012, 2014 nên là chia quá khứ nhé
  • Câu Overall: 
   • Nhìn Theo hàng ngang, nhìn chung là các types of vehicles đều tăng khá là nhanh từ năm 2010 —> 2014 (mình nhìn +…% là biết tăng rồi)
   • Nhìn Theo hàng dọc: thấy là passenger vehicles là có số lương vehicles registered lớn nhất qua các năm và motocycles là có mức tăng từ năm 2010 —> 2014 lớn nhất 
  • Thân bài: ở đây để cho dễ mình có thể nhóm các types of vehicles nào mà có số liệu cao vào 1 đoạn thân bài, những types of vehicles nào thấp vào 1 đoạn thân bài khác để cho dễ, và trong mỗi đoạn đó nhớ phải nêu về tỉ lệ % tăng trường từ 2010 —> 2014 luôn
   • BODY 1:  xét các types of vehicles có số liệu vehicles registered lớn nhất là: passenger vehicles, commercical vehicles, trong đó có thể nêu:
    • số liệu 2 types of vehicles này đều tăng đều qua các năm (nêu số liệu ra), bên cạnh đó tỉ lệ tăng trưởng 2010 —> 2014, cũng khá là ngang ngang nhau (nêu số liệu)
   • BODY 2: xét 3 types of vehicles còn lại: motocycles, heavy trucks, light trucks
    • Trong khi, số liệu của heavy trucks thì có vẻ tăng chậm hơn là số liệu của motocycles và light trucks, nhất là số liệu của motorcycles là % tăng cao nhất trong bảng 

  Ngoài ra bài này còn có cách chia bố cục khác là theo năm nữa nhé, tuỳ mình muốn phân bố cục sao cho người chấm dễ hiểu là được

  III. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đặc biệt ở biểu đồ này vừa có số, vừa có % nhưng cái chính nó vẫn là số nhé, còn % chỉ là yếu tố phụ, nêu thêm về tỉ lệ tăng trưởng năm 2010 so với 2014 thôi
  • Chủ ngữ bài này: the number of vehicles registered in Australia cho nên là nếu bạn nào viết câu: all kinds of vehicles experienced an upward trend là sai chủ ngữ của bài nhé, phải có the number of.... 
  • Đơn vị bài này: (vehicles và %)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking