IELTS WRITING TASK 1 dạng Table (bảng biểu), mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc có nghĩa là gì?

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi mà chắc chắn là rất nhiều bạn thắc mắc IELTS WRITING TASK 1 dạng Table (bảng biểu), mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc có nghĩa là gì?

I. TỔNG QUÁT VỀ MÔ TẢ HÀNG NGANG, HÀNG DỌC

1. MÔ TẢ VỪA CÓ HÀNG NGANG, VỪA CÓ HÀNG DỌC LÀ GÌ?

IELTS WRITING TASK 1 dạng Table (bảng biểu), mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc có nghĩa là gì?

Trong bảng biểu này, mô tả hàng ngang có nghĩa là:

 • Xét các nước, xem nước nào tiêu dùng lớn nhất, thấp nhất, nước nào lớn hơn nước nào
Còn mô tả hàng dọc của biểu đồ này có nghĩa là:
 • Xét xem trong 3 categories: Food/Drinks/Tobacco, Clothing / Footwear và Leisure / Education, category nào sẽ được tiêu dùng nhiều nhất, thấp nhất hoặc có sự so sánh giữa các category với nhau 
IELTS WRITING TASK 1 dạng Table (bảng biểu), mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc có nghĩa là gì?

2. VÌ SAO NÊN MÔ TẢ HÀNG NGANG, HÀNG DỌC TRONG DẠNG TABLE

 • Thông thường, với dạng Table trong IELTS WRITING TASK 1, lúc nào cũng sẽ sử dụng kĩ thuật mô tả hàng ngang và hàng dọc, sẽ giúp dễ phân tích và chia bố cục đoạn thân bài trong IELTS WRITING TASK 1 dễ hơn rất nhiều:
  • Mô tả hàng ngang, hàng dọc giúp cho việc viết câu overall dễ hơn rất nhiều
  • Mô tả hàng ngang, hàng dọc giúp cho chia bố cục 2 đoạn thân bài trở nên dễ dàng 
 • Có nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sẽ thắc mắc các dạng biểu đồ khác có dùng mô tả hàng ngang và hàng dọc được không, thì các biểu đồ khác không có hàng ngang, hay hàng dọc để mà áp dụng nhé 

II. CÁCH MÔ TẢ HÀNG NGANG, HÀNG DỌC TRONG IELTS WRITING TASK 1, DẠNG TABLE

1. MÔ TẢ VỪA CÓ HÀNG NGANG, VỪA CÓ HÀNG DỌC TRONG CÂU OVERALL (dạng Table bảng biểu)

MÔ TẢ VỪA CÓ HÀNG NGANG, VỪA CÓ HÀNG DỌC TRONG CÂU OVERALL (dạng Table bảng biểu)

Xét bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR, trong bài này, bạn viết câu overall không đến nỗi tệ tuy nhiên vẫn chưa áp dụng mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc vì vừa nêu 1 điểm của hàng dọc food / drinks and tobacco, sang câu 2 lại tiếp tục nêu tiếp hàng dọc nữa là leisure / education, chưa có điểm hàng ngang nào, chỗ này câu 2 nên là nước nào tiêu nhiều nhất để vừa có hàng ngang vừa có hàng dọc

2. MÔ TẢ VỪA CÓ HÀNG NGANG, VỪA CÓ HÀNG DỌC TRONG THÂN BÀI (dạng Table bảng biểu)

Trong dạng Table thân bài, kĩ thuật mô tả hàng ngang, hàng dọc sẽ ảnh hưởng đến:

 • Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài 
 • Mô tả những gì trong từng đoạn thân bài 

2.1. Mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc ảnh hưởng Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài

2.1. Mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc ảnh hưởng Cách chia bố cục 2 đoạn thân bài

Trong bài này, nếu ứng dụng mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc thì sẽ chia bố cục thành 2 đoạn thân bài như sau:

 • Đoạn 1: viết về các nước tiêu dùng cao nhất, sau đó trong mỗi thân bài sẽ so sánh về hàng dọc các category của các nước đó 
 • Đoạn 2: viết về các nước tiêu dùng thấp nhất, sau đó trong mỗi thân bài sẽ so sánh về hàng dọc các category của các nước đó 

IELTS TUTOR lưu ý là có rất nhiều cách chia thân bài thành 2 đoạn nhé

2.2. Mô tả vừa có hàng ngang, vừa có hàng dọc ảnh hưởng Mô tả những gì trong từng đoạn thân bài

, sau đó trong mỗi thân bài sẽ so sánh về hàng dọc các category của các nước đó 

Ví dụ có cách chia 2 đoạn thân bài khác của bài trên như sau:

 • Body 1: viết về Food/Drinks/Tobacco
 • Body 2: viết về Clothing / Footwear & Leisure / Education
Thì tức là lấy các hàng dọc làm mốc để chia thành 2 đoạn thân bài, trong mỗi đoạn thân bài sẽ bắt đầu xét theo hàng ngang là so sánh số liệu giữa các nước với nhau

Bởi vậy, học IELTS WRITING đặt bút xuống viết 1 bài đã khó, duy trì viết thường xuyên khó hơn, nhưng lúc viết 100% sẽ có những lỗi nhỏ nhặt tưởng sẽ tự sửa lại được nhưng sự thật là phải cần người có kinh nghiệm để sửa để tránh trường hợp IELTS WRITING học mãi vẫn 5.0 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking