Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 về "living alone"

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 về "living alone"

The bar chart below shows the proportions of English men and women of different ages who were living alone in 2011. The pie chart compares the numbers of bedrooms in these one-person households.

Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 về "living alone"

IELTS TUTOR lưu ý:

Dạng mixed thì cứ mỗi thân bài 1 biểu đồ:

  • Body 1: biểu đồ bar
    • Nhớ nhắc đến số liệu "All Ages" 
    • 16-24 số liệu cân bằng
    • 25-34 &35-49: Male > Female
    • Những group còn lại: Male < Female
  • Body 2: pie 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK