Phân tích"The maps show changes in the local industrial village in England called Stamdorf between 1985 and 2015"(kèm bài sửa)

· Writing,Task 1

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích "The maps show changes in the local industrial village in England called Stamdorf between 1985 and 2015" (kèm bài sửa)

I. Đề bài

The maps show changes in the local industrial village in England called Stamdorf between 1985 and 2015.

The maps show changes in the local industrial village in England called Stamdorf between 1985 and 2015

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1:
   • There weren’t many buildings in 1985 except for small roadside inns located towards the Northwest and a factory which was on the banks of river Thames, towards the Northeast of the Arlington road.
   • Almost opposite to small roadside inns, there existed a field.
   • A wooden bridge was there on the road, across the river, at the Southwest end of the factory.
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2:
   • An industrial zone appeared at the North of Stamford, with a staff quarters located to its immediate West >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "appear" tiếng anh
   • The factory was demolished, and small road side inns were shifted to the right side of the river in the south-east corner.
   • On the other side of the Arlington road, on both sides of the river, two housing estates emerged (the first at the North and the other at the South)
   • The field was relocated further towards the river (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: The field was further moved to the south-west corner)
   • The bridge was made steel (nếu không kịp thời gian có thể bỏ qua) >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng topic "bridge" (Cây cầu) IELTS

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking