Phân tích "In many parts of world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2 (Thi máy 20/4/2022)

 

· Đề thi IELTS thật

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "In many parts of world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2 (Thi máy 20/4/2022).

I. Đề bài

In many parts of world, children are given more freedom than in the past. Is this a positive or negative development?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0