Cách viết dạng"Is it a positive or a negative development?"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn kĩ cách trả lời câu hỏi Đi thi IELTS, nên nói giọng Anh – Anh hay Anh Mỹ? & SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách viết dạng Is it a positive or a negative development? IELTS WRITING TASK 2

I. Phân loại dạng Is it a positive or a negative development? ​

Trong IELTS WRITING TASK 2, sẽ có 2 loại đề có chứa câu hỏi Is it a positive or a negative development? đó là:

1. Dạng 1: Chỉ có 1 câu hỏi là Is it a positive or a negative development?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tức là câu hỏi Is it a positive or a negative development? sẽ là câu hỏi duy nhất của đề bài
 • Với dạng bài này người viết sẽ đưa ra quan điểm cá nhân nhận xét về vấn đề, vấn đề này Positive hay Negative hay cả vừa có Positive và Negative

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some universities now offer their courses on the Internet so that people can study online. Is this a positive or negative development?
 • Many employers are now offering their employees the option to work from home. As a result, employees will have much more flexible hours in the future. Is this a positive or negative development?

 • In some cities, the government has tried to reduce traffic by a congestion tax during rush hours. Is this positive or negative? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"In some cities, the government has tried t...

Có thể thấy, 2 đề bài trên mà IELTS TUTOR cho ví dụ, đều có điểm chung là:

 • Đề bài chỉ có 1 câu hỏi duy nhất là Is this a positive or negative development? ngoài ra không có câu hỏi nào khác nữa
 • Đối với câu hỏi đề chỉ có 1 câu hỏi Is this a positive or negative development? thì được xếp vào dạng OPINION ESSAY, tức là hỏi quan điểm của thí sinh
 • Cách viết sẽ hoàn toàn giống với cách viết dạng OPINION ESSAY mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

2. Dạng 2: Câu hỏi Is it a positive or a negative development? trong dạng 2 câu hỏi (2-question essay)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tức là ngoài câu hỏi Is it a positive or a negative development?, thì trong đề bài còn có 1 câu hỏi khác nữa

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể thấy, các đề mà IELTS TUTOR cho ví dụ ở trên, thì câu hỏi Is it a positive or a negative development? chỉ là 1 trong số 2 câu hỏi của đề, ví dụ đề số 1 câu hỏi số 1 là Why, câu hỏi số 2 sẽ là Is it a positive or a negative development? 
  • Tức là sẽ thuộc dạng 2-QUESTION ESSAY, nên cách viết sẽ hoàn toàn giống với cách viết dạng 2-question essay IELTS WRITING TASK 2 

  II. Cách viết 2 dạng Is it a positive or a negative development? ​

  1. Dạng 1: Chỉ có 1 câu hỏi là Is it a positive or a negative development?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách viết dạng chỉ có 1 câu hỏi Is it a positive or a negative development? sẽ hoàn toàn giống với dạng OPINION ESSAY như sau (lưu ý là IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR là nên viết theo kiểu TOTALLY nhé nếu target 6.5 trở xuống)
  • Sẽ có 3 cách viết như sau:

   • Nếu Positive > Negative thì 2 đoạn sẽ viết 2 lí do vì sao Positive > Negative 
   • Nếu Negative > Positive thì 2 đoạn sẽ viết 2 lí do vì sao Negative > Positive
   • Nếu vừa positive, vừa negative, thì đây là cách viết ba phải ==> cách viết này IELTS TUTOR chỉ khuyến khích nếu bạn target 7.0 trở lên nhé, không thì viết cực kì dễ sai Task Response nhé!
  • Bố cục (ví dụ IELTS TUTOR chọn là positive development):
   • Intro câu 2: positive development
   • Body 1: lí do thứ 1 vì sao lại positive development
   • Body 2:  lí do thứ 2 vì sao lại positive development
   • Conclusion: khẳng định lại là positive development

  Dạng 2: Câu hỏi Is it a positive or a negative development? trong dạng 2 câu hỏi (2-question essay)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách viết dạng mà câu hỏi Is it a positive or a negative development? chỉ là 1 trong số 2 câu hỏi của đề bài thì sẽ hoàn toàn giống với dạng 2 question essay, như vậy bố cục IELTS TUTOR khuyên sẽ như sau (giả sử IELTS TUTOR theo hướng positive development):
   • Intro câu 2: giới thiệu sơ qua câu hỏi 1 + 2 (nhớ phải khẳng định là mình ủng hộ positive)
   • Body 1: trả lời câu hỏi số 1 
   • Body 2: trả lời câu hỏi số 2 (ví dụ là câu hỏi Is it a positive or a negative development?)
    • Nêu 1 hoặc 2 lí do vì sao lại là positive development 

  III. IELTS TUTOR xét ví dụ phân tích dạng Is it a positive or a negative development? ​

  1. Dạng 1: Chỉ có 1 câu hỏi là Is it a positive or a negative development?

  Đề bài 1: In some cities, the government has tried to reduce traffic by a congestion tax during rush hours. Is this positive or negative?

  Đề bài 2: In many countries, there are 24-hour TV programs. Is it a positive or negative development?

  • Câu thứ 2 Introduction của bài này thí sinh cần nêu cho được là theo mình 24-hour TV programs là negative or positive, đối với thí sinh target dưới 6.5 thì chỉ nên viết 1 là negative, 2 là positive không có viết giữa giữa, vừa negative vừa positive là kiểu gì cũng sai task response nhé!
  • Giả sử thí sinh cho rằng 24-hour TV programs là hại thì ở phần thân cần nêu cho được 2 lí do vì sao theo mình 24-hour TV programs lại là hại, cùng với câu chứng mình, giải thích và ví dụ để support cho main idea mình vừa nêu nhé!
  • Ở câu kết luận Conclusion, thí sinh nhấn mạnh lại quan điểm của mình là 24 hour TV programs là hại

  2. Dạng 2: Câu hỏi Is it a positive or a negative development? trong dạng 2 câu hỏi (2-question essay)

  Đề bài:

  Today, many children spend a lot of time playing computer games and less time on sports. Why? Is it a positive or a negative development?

  Đọc kĩ hướng dẫn Phân tích essay"Today, many children spend a lot of tim... này của IELTS TUTOR

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE