Phân tích đề "Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15 while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích đề "Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15 while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15 while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ Vựng Topic Education / WORK IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý: dạng đề 2 question có thể bố cục như sau:

 • Body 1: trả lời câu hỏi số 1 What are the benefits of each system? 
  • ​Nêu 1 hoặc 2 benefits của việc focus on certain subjects at the age of 15, có thể triển khai: 
  • ​Nêu 1 hoặc 2 benefits của việc to study a wide range of subjects until they leave school, có thể triển khai: 
   • An education system comprised of a huge number of subjects is often believed to provide students with solid foundations of different natural and societal concepts >> Having a chance to attend many classes, students are taught numerous lessons related to various fields, many of which can be of great help when they grow up.
 • Body 2: trả lời câu hỏi số 2 Which is better?
  • Nếu chọn theo hướng focus on certain subjects at the age of 15 tốt hơn sẽ nêu 2 lí do vì sao lại tốt hơn, có thể triển khai: 
   • Lí do thứ 1: Độ tuổi 15 tiếp cận những môn học chuyên sâu sẽ giúp học sinh định hướng sau này sẽ theo ngành nghề nào 
   • Lí do thứ 2: Có nhiều thời gian đầu tư vào các môn chuyên tăng kĩ năng & kiến thức, giúp dễ xin việc làm sau này hơn 

IV. Sửa bài HS đi thi đạt 6.5 đề này

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK