Phân tích đề"The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14"IELTS WRITING

I. Đề bài

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thường biểu đồ vừa có % vừa có số lượng (number) sẽ thường rơi vào dạng table & % là để chỉ tỉ số % trong tổng số hoặc sự thay đổi giữa các năm hoặc đối tượng 
 • Như bài này là biểu đồ có yếu tố thời gian nên sẽ không chia bố cục body 1: 2003/04 body 2: 2013/14 vì sẽ không thấy sự tăng trưởng qua các giai đoạn mà sẽ chia bố cục như sau:
  • Overall: 
   • Although main source of funds for the international students was their own or family money, the significant rise was witnessed in funding from foreign government/university and current employer    >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE
  • Body 1: Viết về số liệu tăng mạnh hơn 50% (Foreign Government or University, current employer, Total)
   • The total number of  international students in the U.S recorded for 2003/04 was 572509 and which rose to 886052 by 2013/14
   • The income supports from foreign government and current employer rose by 383% and 390% respectively from 2003/04 to 2013/14.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  PHÂN BIỆT "RISE / RAISE / ARISE" TIẾNG ANH
    • In 2003/04, 13699 international students received their main source of income from foreign government while 10111 international students received their funds from current employers.
  • Body 2: Viết về số liệu tăng ít & giảm dưới 50% (Personal & family, U.S college or university)
   • The number of students received from their family and the US College was the highest. 
    • Personal and family income sources have increased by 49% from 2003/04 to 2013/14, whereas the US Colleges rose by 28% for the same period.   >> IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Money IELTS
     • 385543 students received the funding from their family and by themselves in 2003/04 which grew to 574129 students in 2013/14. 
     • 134015 students supported from the US College in 2003/04 and this number rose to 171218 students by 2013/14.
  • Đối với biểu đồ có cả % & number thường sẽ lấy số % làm mốc trước sau đó mới nêu số number ra 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking