Cách làm dạng Table vừa có % vừa có "number" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Table vừa có % vừa có "number" IELTS WRITING

I. Cách làm dạng Table vừa có % vừa có number

1. Cách làm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thường biểu đồ vừa có % vừa có số lượng (number) sẽ thường rơi vào dạng table & % là để chỉ tỉ số % trong tổng số hoặc sự thay đổi giữa các năm hoặc đối tượng 
 • Đối với biểu đồ có cả % & number thường sẽ lấy số % làm mốc trước sau đó mới nêu số number ra
 • Vì các số liệu % dùng để mô tả sự thay đổi giữa các năm nên dạng này (vừa có % vừa có number) sẽ thường là biểu đồ có xu hướng thời gian 
 • Sẽ phân bố bố cục theo category chứ thường sẽ không phân bố bố cục theo từng mốc thời gian một (vì sẽ không thấy rõ sự so sánh giữa các mốc thời gian)  

2. Bài mẫu hướng dẫn cách làm

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

II. Các đề dạng Table vừa có % vừa có number

1. Đề 1

The table below gives information about student enrolments at Manchester University in 1937, 1967 and 2017.

The table below gives information about student enrolments at Manchester University in 1937, 1967 and 2017.

2. Đề 2

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

3. Đề 3

Task 1: The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

  Task 1: The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

  4. Đề 4

  The table below gives information about the UK’s top 5 exports in 2020 and the percentage change with the previous year. The bar chart shows the percentage of UK exports sent to the EU between 2000 and 2020.

  The table below gives information about the UK’s top 5 exports in 2020 and the percentage change with the previous year. The bar chart shows the percentage of UK exports sent to the EU between 2000 and 2020.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking