Phân tích đoạn thân bài theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đoạn thân bài theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

I. Kiến thức liên quan

II. Phân tích đoạn thân bài theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

Đề bài:

 SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

Phân tích đoạn thân bài theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có hỏi Nếu nối 2 câu "Particularly....healthier & longer" lại với nhau thì Giả sử mình nối 2 câu màu xanh này lại với nhau thì sẽ làm cho supporting idea và main idea bị nhập lại làm một sau đây là câu trả lời nhé:
  • Không phải là mình nối câu main idea và supporting idea lại với nhau nha, trong body 1 của mình nha thì:
   • Câu main idea của đoạn này là fast food brings negative effects on customers’ health (thậm chí mình có thể nối luôn câu sau để tạo thành 1 câu main idea hoàn chỉnh ý nghĩa hơn fast food brings negative effects on customers’ health because it seems to increase the high risk of severe illness for humans
   • Câu supporting idea là câu xanh nên việc mình nối câu chữ đỏ (As a result,... với câu trước Particularly...) không có ảnh hưởng đến main idea vì nó không phải main idea mà là supporting idea của đoạn
   • Tiếp theo đoạn tím tiếp theo nó sẽ là supporting idea số 2 của mình đồng giải thích cho main idea ở đầu bài (fast food brings negative effects on customers’ health because it seems to increase the high risk of severe illness for humans) vậy nên ở phía dưới mới có comment gợi ý mình không nên dùng Besides vì sẽ tạo cảm giác qua main idea số 2 trong khi mình vẫn đang giải thích cho main idea (fast food brings negative effects on customers’ health because it seems to increase the high risk of severe illness for humans) thay vào đó nên dùng To make matters worse

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc