Phân tích đề essay"Advantages and disadvantages of the Internet"

· Writing

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng Phân tích đề essay "Advantages and disadvantages of the Internet".

I. Đề bài

Write an essay about the advantages and disavantages of using the internet. (Viết bài văn về lợi ích và bất lợi của việc sử dụng Internet)

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS TUTOR có hướng dẫn về bố cục có thể tham khảo thêm CÁCH VIẾT LUẬN (ESSAY) KÌ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH. Đối với bài này, có thể chia bố cục 1 đoạn paragraph như sau:
  • Main idea 1:  The Internet offers flawless and faster communication.
   • Supporting idea: 
    • It has covered the entire globe, and no matter where you are, you can communicate even from the remotest of the locations. 
    • Getting in touch with families and friends becomes easy through it. 
    • Not just getting in touch with loved ones, but businesses have also become more accessible through the Internet >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "business" tiếng anh 
   • Example: 
  • Main idea 2:  The Internet has made it possible for students sitting in the remotest of the areas to avail education >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "education" tiếng anh
   • Supporting idea: Many schools, educational institutions, and colleges are now conducting online classes for such students.
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking