Phân tích essay"The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay"The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this. To what extent do you agree or disagree?" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

1. Cách viết

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong bài này, quan điểm đề hỏi cần đồng ý hay là không chính là câu này nhé Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this
 • Câu đầu tiên "The education of young people is the main priority in countries around the world" chỉ là câu giới thiệu vào topic 
 • Tham khảo Bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2

2. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Nếu theo quan điểm TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho thì sẽ bố cục như sau:
   • Body 1: Lí do thứ nhất vì sao TOTALLY AGREE với Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this
    • Có thể triển khai main idea "việc triển khai xoá mù chữ cho adults sẽ giúp phát triển kinh tế, vì đây là lực lượng lao động chính" 
     • Main idea: This will increase the number of high quality laborers in the country, resulting in improved economic growth.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ 
      • Supporting idea: As most white-collar positions’ minimum requirement nowadays is the ability to read and write, illiterate adults will have to resort to low-paid work, which means a loss of tax, as well as scarce resources of intellectual workers.
      • Example: 
   • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this
    • Main idea: Having a high rate of illiteracy among adults may also lead to heavy burdens on social assistance  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"speech"tiếng anh
     • Supporting idea: Governments will have to provide them monetary assistance, and  thus, the larger the number of uneducated grown-ups, the more considerable the subsidy.
     • Example: 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE