Phân tích essay"educating adults who cannot read or write is important" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay"educating adults who cannot read or write is important" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong bài này, quan điểm đề hỏi cần đồng ý hay là không chính là câu này nhé Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this
 • Câu đầu tiên "The education of young people is the main priority in countries around the world" chỉ là câu giới thiệu vào topic 
 • Tham khảo Bố cục đề bài IELTS WRITING TASK 2
 • Nếu theo quan điểm TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho thì sẽ bố cục như sau:
  • Body 1: Lí do thứ nhất vì sao TOTALLY AGREE với Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this
   • Có thể triển khai main idea "việc triển khai xoá mù chữ cho adults sẽ giúp phát triển kinh tế, vì đây là lực lượng lao động chính" 
  • Body 2: Lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với Some people believe that educating adults who cannot read or write is important and governments should spend more money on this
   • Có thể triển khai main idea "việc triển khai xoá mù chữ cho adults sẽ đẩy lùi tệ nạn xã hội, không biết đọc biết viết dễ dẫn người ta đến vô công rồi nghề, dễ mắc tệ nạn xã hội"  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK