Phân tích "The chart below shows the fertility rate (Births per woman) for Gulf countries for the years 2010 and 2020" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Cam

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the fertility rate (Births per woman) for Gulf countries for the years 2010 and 2020." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart below shows the fertility rate (Births per woman) for Gulf countries for the years 2010 and 2020.

The chart below shows the fertility rate (Births per woman) for Gulf countries for the years 2010 and 2020.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • There were major decreases in birth rates in all countries  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: In the ten year period, there was a decline in the number of births per woman in all countries)
   • We also observe three pairs wherein the numbers and trends reported are the same for both years - Bahrain & Kuwait, Qatar & UAE, and Oman & Saudi Arabia.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "observe" tiếng anh
   • Oman and Saudi Arabia had the highest fertility rate in both years.
  • Body 1: Viết về Oman + S.Arabia 
   • Oman and Saudi Arabia had the highest fertility rates, with over seven births per woman in 1990. 
   • This compared with around 5 births per woman in these two countries in 2000
  • Body 2: Viết về Bahrain + Kuwait + Qatar + UAE 
   • Bahrain and Kuwait had the lowest rate at around three each in 1990
   • By 2000, the rate had fallen below three births per woman in Kuwait, Bahrain and the UAE, with a drop of over 25% in a decade in the UAE.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "drop"tiếng anh 
   • In Oman, the rates fell by just 20%, from 7.0 in 1990 to 5.5 in 2000

IV. Bài sửa HS IELTS TUTOR

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé. Bạn Hs đã đi thi và đạt target 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0