Phân tích essay"Maintaining public libraries is a waste of money" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay"Maintaining public libraries is a waste of money" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology is now replacing their functions. To what extent do you agree or disagree with this statement?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo quan điểm TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho là "Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology is now replacing their functions" thì có thể bố cục:
  • Body 1: lí do thứ nhất vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho
   • Main idea: không phải ai cũng thích đọc sách & tài liệu qua mạng, những đối tượng này libraries sẽ phù hợp hơn 
  • Body 2: lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho
   • Main idea: libraries còn có chức năng kết nối người đọc và giao lưu trực tiếp khó mà thay thế được  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK