Phân tích bài essay về "spoken & written communication" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "spoken & written communication" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Spoken communication is more always powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng topic spoken & written communication

Từ vựng topic Spoken & written communication IELTS TUTOR đã tổng hợp kĩ

III. Phân tích bài essay topic spoken & written communication

Spoken communication is more always powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với bài essay dạng opinion essay, IELTS TUTOR luôn khuyến khích các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR chỉ nên chọn cách viết TOTALLY nếu target dưới 8.0 (bài mẫu là bạn học sinh đã đi thi và đạt 7.0 giờ đang học nâng band nên bạn nào target thấp hơn không nên viết theo cách này nhé
  • Với dạng bài này cách viết theo dạng TOTALLY sẽ như sau:
    • Intro câu 2: totally disagree vì có nhiều trường hợp written cũng rất quan trọng 
    • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally disagree với câu đề cho 
    • Body 2: lí do thứ 2 vì sao totally disagree với câu đề cho 

III. Bài viết học sinh IELTS TUTOR được sửa kĩ topic spoken & written communication

Bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đã đi thi và đạt 7.0 IELTS WRITING, có sẵn bản word có thể download về tham khảo nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK