Phân tích & sửa đề "Diagram shows the process of photosynthesis in plant illustration"IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa đề "Diagram shows the process of photosynthesis in plant illustration"IELTS WRITING

I. Đề bài

Diagram shows the process of photosynthesis in plant illustration

 
broken image

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • In the first step of this process, three things happen simultaneously. Light, water and carbon dioxide all enter the chloroplast.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "sharing"IELTS
  • Once this has happened, the water enters the thylakoid, and at that time, carbon dioxide becomes part of the Calvin cycle in the second step. 
  • Subsequently, in the third step, the chloroplast produces oxygen and sugar.

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 7.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking