Phân tích bài essay dạng map"Below is a map of the city of Brandfield" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay dạng map về "the city of Brandfield" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

Below is a map of the city of Brandfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2 have been proposed.

Phân tích bài essay dạng map về "the city of Brandfield" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

Đọc kĩ câu hỏi đề cho thì sẽ thấy rõ đề yêu cầu:

 1. Summarize the information by selecting and reporting the main features
 2. Make comparisons where relevant 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài map này ở hiện tại & là dự án sẽ hình thành trong tương lai nên thì hiện tại & tương lai sẽ được sử dụng 
 • Tức là trong bài viết task 1 này cần phải có thêm ý là S1 hay là S2 theo em là sẽ thích hợp hơn thì mới đúng hoàn toàn Task Response nhé!
 • Có nhiều cách để chia bố cục bài này, có thể chia theo gợi ý sau đây của IELTS TUTOR:
  • Overall cũng có thể nêu S1 hay S2 phù hợp hơn
  • Body 1: mô tả vị trí S1 —> S1 thích hợp hơn vì S2 quá gần industrial zone nên k phù hợp để làm shopping mall
  • Body 2: mô tả vị trí S2 —> S2 thích hợp làm shopping mall vì gần housing estate có sẵn lượng dân cư 

III. Các mẫu câu tham khảo

IELTS TUTOR lưu ý:

 • S1 is in the north of the city
 • S2 is located in the south-east. 
 • It is relatively far from the housing area even though there is a connecting road and railway, and another road also provides access to this site.
 • Although S2 is also conveniently situated near the city centre, it borders on an industrial estate. 
 • The map shows two potential locations (S1 and S2) for a new shopping mall in Brandfield. 
 • The proposed site S1 has the advantage of proximity to the housing estate and to the city centre.
 • As site S1 is situated between the housing estate and the city centre, this means that the mall would be within easy reach of a large number of potential customers.
 • A golf course and park occupies the west of Brandfield, and a river passes through the city centre. 
 • Neither of these features affect the proposed sites. 
 • An existing road and railway line already pass near the planned location.

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 6.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc