Hướng dẫn phân tích bài process 'water cycle' IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn phân tích bài process 'water cycle' IELTS WRITING TASK 1

1. Đề bài

The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth.

Hướng dẫn phân tích bài process 'water cycle' IELTS WRITING TASK 1

2. Từ mới

Bài này có khá là nhiều từ mới, cùng IELTS TUTOR tham khảo kĩ các từ mới bài này:

 • Evaporation: bốc hơi
 • Vapour: hơi nước
 • Condense: cô đặc
 • Precipitation: lượng mưa
 • Surface runoff: dòng chảy mặt
 • Impervious: trơ
 • Intrusion: thâm nhập

3. Phân tích

IELTS TUTOR phân tích:

 • Nhìn vào process, sẽ thấy có 3 quá trình:
  • Ocean water evaporates —> tức là từ khi nước ở biển bốc hơi lên và đông đặc các hơi nước
  • Rain —> khi nước đông đặc lại thì sẽ tạo mây và gây mưa 
  • Run back into the oceans again —> tức là khi mưa xuống thì nước sẽ chảy ra nhiều hướng bao gồm, sau đó sẽ ra biển lại 
   • Tạo tuyết
   • Lake 
   • Các mạch nước ngầm

Trong bài process, có thể chia đoạn thân bài theo đúng 3 đoạn như trên luôn cho dễ hiểu

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK