Phân tích"The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa)

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn phân tích bài process 'water cycle' IELTS WRITING TASK 1

1. Đề bài

The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth.

Hướng dẫn phân tích bài process 'water cycle' IELTS WRITING TASK 1

2. Từ mới

Bài này có khá là nhiều từ mới, cùng IELTS TUTOR tham khảo kĩ các từ mới bài này:

 • Evaporation: bốc hơi
 • Vapour: hơi nước
 • Condense: cô đặc
 • Precipitation: lượng mưa
 • Surface runoff: dòng chảy mặt
 • Impervious: trơ
 • Intrusion: thâm nhập

3. Phân tích

IELTS TUTOR phân tích:

 • Intro: The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle. 
 • Nhìn vào process, sẽ thấy có 3 quá trình:
  • Ocean water evaporates —> tức là từ khi nước ở biển bốc hơi lên và đông đặc các hơi nước 
   • IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: Beginning at the evaporation stage, it can be seen that 80% of water vapour in the air comes from the ocean.

  • Rain —> khi nước đông đặc lại thì sẽ tạo mây và gây mưa 
   • IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form clouds.

  • Run back into the oceans again —> tức là khi mưa xuống thì nước sẽ chảy ra nhiều hướng bao gồm...., sau đó sẽ ra biển lại (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths)
   • Tạo tuyết: The heavy clouds cause rain or snow
   • Lake: Some of it may fall into lakes or return to the ocean via ‘surface runoff’. 
   • Các mạch nước ngầm: Rainwater may filter through the ground, reaching the impervious layer of the earth. 

Trong bài process, có thể chia đoạn thân bài theo đúng 3 đoạn như trên luôn cho dễ hiểu

4. Sửa task response của bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ task response của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE