Phân tích & sửa đề"The chart below shows the percentage of Australian people who were born in different places of the world"IELTS WRITING (Đề thi 6/11 Computer-Based)

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Phân tích & sửa đề"The chart below shows the percentage of Australian people who were born in different places of the world"IELTS WRITING

I. Đề bài

The chart below shows the percentage of Australian people who were born in different places of the world.

Phân tích & sửa đề"The chart below shows the percentage of Australian people who were born in different places of the world"IELTS WRITING

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với biểu đồ line này có nhiều cách phân bố bố cục, có thể cân nhắc phân bố 2 đoạn thân bài như sau (chia thì quá khứ):
  • Overall:
   • The total population saw a steady drop in the first 25 years but later rose sharply during the final 10 years of the given period.
   • The figures for people born in Asia and Other generally enjoyed upswings  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "figure" tiếng anh
  • Bài này có 2 cách làm: 
   • Cách 1: 
    • Body 1: Viết về total + UK
    • Body 2: Viết về Asia + Other
   • Cách 2: (cách này có thể so sánh cả 4 số liệu) 
    • Body 1: Viết về giai đoạn 1976 đến 1996
     • In 1976:
      • Around 14% of the Australian people were born in the UK. This was followed by Other (roughly 12%), and Asia (3%). 
     • Over the next 20 years:
      • While fewer Australians came from the UK, with its figure dropping to approximately 8%, the figures for Other and Asia rose steadily to 10% for each of them. 
      • The total population of Australia, in the meantime, experienced a gradual decline from 22.5% in 1976 to its all-time low of 18% in 1996  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG TỪ "AMOUNT" TIẾNG ANH
    • Body 2: Viết giai đoạn còn lại 
     • The total demographics at this particular time frame saw a steep growth to its peak of 25%.
     • The proportion of Australian people born in the UK went down to 5%, whereas opposite patterns are evident in the figures for Australian people of Asian and European descent, with the former rising to 12% and the latter to its high of 15%.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong tiếng anh

III. Bài viết học sinh IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đã đi thi và đạt 7.0 IELTS WRITING, có sẵn bản word có thể download về tham khảo nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE