Phân tích bài "people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài "people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

More and more people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news. They get news about the world through the internet. Is this a positive or negative development?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic Media

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng này thì cũng được xem như dạng opinion essay hỏi quan điểm, vậy cách dễ nhất là sẽ theo hướng TOTALLY, bài này có thể theo hướng POSITIVE > NEGATIVE bố cục chia như sau:
  • Intro câu 2: Trend đề nói "More and more people no longer read the newspaper or watch TV programs to get news. They get news about the world through the internet" positive > negative 
  • Body 1: Lí do thứ nhất vì sao positive > negative 
   • Ở đây có thể triển khai là cập nhật tin tức qua internet nhanh chóng hơn nhiều so với newspaper hoặc Tv (lấy ví dụ như covid, tin tức từng phút, báo hay TV không sánh bằng)
  • Body 2: Lí do thứ nhất vì sao positive > negative 
   • Có thể triển khai là cập nhật tin tức qua internet tiện lợi hơn nhiều so với việc phải đi mua báo giấy hoặc là phải có sẵn tivi để xem tin tức, chỉ cần 1 cái smart phone là có hết tin tức trong tay 
  • Conclusion: paraphrase câu 2 intro

IV. Bài viết đề này HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK