Phân tích bài essay "if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay "if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people believe that if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic crime

III. Ideas

IELTS TUTOR lưu ý một vài ideas từ thầy Simon như sau:

1. WHY POLICE SHOULD USE GUNS

 • Many criminals use weapons
 • The threat of a gun can deter criminals
 • Police officers can forces a criminal to surrender
 • It is easier to arrest someone and avoid physical violence
 • The police may shoot violent criminals in self defence
 • They can protect the public
 • They can shoot an escaping criminal who poses a serious danger to the public

2. WHY POLICE SHOULD NOT CARRY GUNS

 • There is a risk of accidents and mistakes
 • The police might shoot an unarmed criminal or an innocent person
 • Accidents can happen in public places
 • There are several alternatives to guns (e.g tear gas, sprays and electric shock weapons)
 • Only special police units should use guns

IV. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này thuộc dạng opinion essay, giả sử nếu TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho "if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence" bố cục như sau:
  • Intro câu 2: TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho "if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence"
  • Body 1: nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho "if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence"
   • Có thể triển khai main idea: police cần có súng để khống chế tội phạm nguy hiểm việc này vừa bảo vệ tính mạng của họ vừa bảo vệ an ninh trật tự 
  • Body 2:  nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho "if a police officer carries guns, it can encourage a higher level of violence"
   • Có thể triển khai main idea: police cần có súng để mang tính chất răn đe tội phạm (tội phạm thấy súng sợ)

V. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK