Phân tích "In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations" IELTS WRITING TASK 2

· Task 2

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 question thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng 2 question có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Trả lời câu hỏi 1: What problems will this cause for individuals and society? 
  • Body 2: Trả lời câu hỏi 2:  Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations.
   • Main idea 1: educational programs related to technology should be designed and encouraged by the governments for the seniors >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "encourage" tiếng anh 
    • Supporting idea:
    • Example: 
   • Main idea 2:  it is important to educate people about the importance of money management and saving for retirement. 

IV. Bài sửa học sinh IELTS TUTOR

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 7.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha.

Bạn học sinh đã đi thi và xuất sắc đạt 8.0 với 7.0 writing nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK