Phân tích"Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Why are these laws introduced? Do you think they are a positive or negative development?"(kèm bài sửa)

· Task 2,Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay về "Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Why are these laws introduced? Do you think they are a positive or negative development?"

I. Đề bài

Some countries have introduced laws to limit working hours for employees. Why are these laws introduced? Do you think they are a positive or negative development?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 question thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Dạng 2 question có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Trả lời câu hỏi 1 Why are these laws introduced? 
   • Main idea: Putting a cap on working hours has enabled employees to find some time for themselves and thus benefitted their health (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: to keep its citizens stress free and healthy, the government has to introduce stringent laws to cap the number of hours they can work)
  • Body 2: Trả lời câu hỏi 2 Do you think they are a positive or negative development? POSITIVE - Defined working hours laws are a positive development as they prove advantageous to employees and employers.
   • Main idea 1: (Xét employees) When people work for a limited number of hours, they enjoy their life as well as their work >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng AS WELL AS và AS WELL trong tiếng anh 
    • Supporting idea: reducing working hours helps employees devote their spare time to their family and friends, thereby establishing a healthy personal and professional life.
    • Example: 
   • Main idea 2: (Xét Employers) Employers are also benefited as employees working for fewer hours are happier and generate more output.
    • Supporting idea:  It enhances their performance and job loyalty which benefits employers.
    • Example: 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK