Phân tích & sửa bài đề "old buildings protected by law are part of a nation’s history" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích & sửa bài đề "old buildings protected by law are part of a nation’s history" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many old buildings protected by law are part of a nation’s history. Some people think they should be knocked down and replaced by new ones. Do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS TUTOR dạng bài thuộc dạng opinion essay rất quen thuộc đối với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, bố cục sẽ như sau nếu IELTS TUTOR chọn TOTALLY DISAGREE với câu đề cho Some people think they should be knocked down and replaced by new ones (lưu ý bày tỏ quan điểm với câu này chứ không phải câu giới thiệu vào topic Many old buildings protected by law are part of a nation’s history)
  • Bố cục 
    • Intro câu 2: totally disagree với quan điểm đề cho  Some people think they should be knocked down and replaced by new ones
    • Body 1: lí do thứ 1 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho  Some people think they should be knocked down and replaced by new ones (có thể lấy ý về bảo tồn văn hoá)
    • Body 2:  lí do thứ 2 vì sao totally disagree với quan điểm đề cho  Some people think they should be knocked down and replaced by new ones (old buildings có giá trị về mặt du lịch vì vậy thúc đẩy kinh tế)

IV. Sửa bài HS IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK