Phân tích"Some people think that children should start school at a very early age, but others believe that chilren should go to school until they are older. Discuss both views and give your opinion"IELTS WRITING TASK 2 (Đề thi computer-based 27.11.2022)

· Task 2,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"Some people think that children should start school at a very early age, but others believe that chilren should go to school until they are older. Discuss both views and give your opinion."IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think that children should start school at a very early age, but others believe that chilren should go to school until they are older. Discuss both views and give your opinion.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0