Phân tích & Sửa bài essay về "spending less time with their family" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Phân tích & Sửa bài essay về "spending less time with their family" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

People in many countries are spending less time with their family. What are the reasons, and effects of this?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng Topic Family IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Có sẵn bản word download ở dưới đây:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK